Nguyễn Văn Quỳnh vừa mua thành công tài khoản random #20985 với giá 5,000 VNĐ Tạ Vũ Khang vừa mua thành công tài khoản random #20999 với giá 5,000 VNĐ Tạ Vũ Khang vừa mua thành công tài khoản random #20716 với giá 5,000 VNĐ Tạ Vũ Khang vừa mua thành công tài khoản random #20725 với giá 5,000 VNĐ Tạ Vũ Khang vừa mua thành công tài khoản random #20777 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #2070 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #2961 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #21066 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #21069 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #20936 với giá 5,000 VNĐ Huyhoangphuc vừa mua thành công tài khoản random #20901 với giá 5,000 VNĐ Damnguyen vừa mua thành công tài khoản random #2314 với giá 5,000 VNĐ Damnguyen vừa mua thành công tài khoản random #17602 với giá 5,000 VNĐ Nguyên vừa mua thành công tài khoản random #1386 với giá 5,000 VNĐ Thi Blue vừa mua thành công tài khoản random #5452 với giá 19,000 VNĐ hùng vừa mua thành công tài khoản random #17393 với giá 7,000 VNĐ hùng vừa mua thành công tài khoản random #17368 với giá 7,000 VNĐ hùng vừa mua thành công tài khoản random #17541 với giá 7,000 VNĐ hùng vừa mua thành công tài khoản random #17594 với giá 7,000 VNĐ hùng vừa mua thành công tài khoản random #17271 với giá 7,000 VNĐ

Danh mục game

Lượt quay: 25,764

90% Nhận 5555KC

Lượt quay: 11,418

90% Nhận 11000KC

Số tài khoản: 5,670

Đã bán: 2,511

Số tài khoản: 5,760

Đã bán: 849

Số tài khoản: 5,760

Đã bán: 226

Số tài khoản: 2,268

Đã bán: 75

Số tài khoản: 0

Đã bán: 653

Số tài khoản: 0

Đã bán: 426

Danh mục random

Số tài khoản: 1,290

Đã bán: 2,131

Số tài khoản: 21

Đã bán: 610

Số tài khoản: 0

Đã bán: 256

Số tài khoản: 0

Đã bán: 463

Số tài khoản: 325

Đã bán: 1,220

Số tài khoản: 0

Đã bán: 478

Số tài khoản: 0

Đã bán: 304

Số tài khoản: 0

Đã bán: 190

PHẦN THƯỞNG

ĐÃ TRAO GIẢI TOP THÁNG TRƯỚC AE TIẾP TỤC ĐUA THÁNG NÀY NHA

TOP 1. 20000 KIM CƯƠNG + 500k Thẻ Garena

TOP 2. 15000 KIM CƯƠNG + 400k Thẻ Garena

TOP 3. 10000 KIM CƯƠNG + 300k Thẻ Garena

TOP 4. 5000 KIM CƯƠNG + 200k Thẻ Garena 

TOP 5. 2000 KIM CƯƠNG + 100k Thẻ Garena

TOP 6. Cố Đạt Top 5 Nha Bạn

TOP 7. Cố Đạt Top 6 Nha Bạn

 

1
Bạn cần hỗ trợ ?