VÒNG QUAY BINGO TẾT THIẾU NHI 20K

Chú ý : 20k/1 lần lật hình
STT Username Phần thưởng Thời Gian
#647 4108608*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 15:09 06/05
#648 Thanh P*** Nhận được 12999 Kim Cương 15:09 06/05
#645 4108608*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 15:08 06/05
#646 Đỗ H*** Nhận được 18889 Kim Cương 15:08 06/05
#640 mondo08*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 19:35 05/05
#641 Khon Nh*** Nhận được 222 Kim Cương 19:35 05/05
#612 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 29 Kim Cương 14:22 04/05
#610 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 22 Kim Cương 14:22 04/05
#613 Hoa Ly*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:22 04/05
#608 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 25 Kim Cương 14:22 04/05
#606 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 24 Kim Cương 14:22 04/05
#604 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 29 Kim Cương 14:22 04/05
#611 Đỗ H*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:22 04/05
#607 Hương*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:22 04/05
#609 Cao Tru*** Nhận được 18889 Kim Cương 14:22 04/05
#605 Lâm Ph*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:22 04/05
#589 Cao Tru*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:16 04/05
#585 Cao Tru*** Nhận được 111 Kim Cương 14:16 04/05
#442 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 24 Kim Cương 20:52 03/05
#441 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 23 Kim Cương 20:52 03/05
#440 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 27 Kim Cương 20:52 03/05
#439 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 20 Kim Cương 20:52 03/05
#438 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 767 Kim Cương 20:51 03/05
#437 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 865 Kim Cương 20:51 03/05
#436 mondo08*** Bạn Nổ Hũ 25 Kim Cương 20:50 03/05
#30 mondo08*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 18:53 02/05
#28 tdnshop*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 18:26 02/05
#27 tdnshop*** Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (Đen Thôi Đỏ Quên Đi) 18:24 02/05
#26 tdnshop*** Bạn Trúng 2000 Kim Cương 18:23 02/05
#25 tdnshop*** Bạn Trúng 5000 Kim Cương 18:20 02/05