CHIẾC DIỀU TUỔI THƠ 19.000VND

Chú ý : 19k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
Cao Trun*** Nhận được 333 Kim Cương 08:03:56 24/06
Nak Best*** Nhận được 12999 Kim Cương 10:56:17 21/06
Cao Trun*** Nhận được 12999 Kim Cương 11:18:05 19/06
Hoa Ly*** Nhận được 111 Kim Cương 11:49:28 15/06
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 10:17:18 14/06
Khánh N*** Nhận được 12999 Kim Cương 17:09:44 09/06
Khon Nhu*** Nhận được 12999 Kim Cương 09:13:24 09/06
Trương*** Nhận được 12999 Kim Cương 09:12:18 09/06
Cao Trun*** Nhận được 333 Kim Cương 09:12:14 09/06
hankkk*** Nhận được 15 Kim Cương 18:37:00 06/06
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 18:36:47 06/06
hankkk*** Nhận được 15 Kim Cương 18:36:44 06/06
Nguyễn*** Nhận được 12999 Kim Cương 18:36:35 06/06
Nguyễn*** Nhận được 12999 Kim Cương 22:36:44 05/06
hankkk*** Nhận được 15 Kim Cương 22:36:37 05/06
Đinh S*** Nhận được 333 Kim Cương 22:36:22 05/06
Đỗ Hu*** Nhận được 4444 Kim Cương 22:33:42 05/06
Thanh Ph*** Nhận được 12999 Kim Cương 22:30:17 05/06
Hoa Ly*** Nhận được 12999 Kim Cương 09:51:52 05/06
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 14:57:10 03/06
Hoa Ly*** Nhận được 12999 Kim Cương 11:05:12 01/06
Nguyễn*** Nhận được 5555 Kim Cương 17:16:56 27/05
Cao Trun*** Nhận được 12999 Kim Cương 17:16:40 27/05
Nguyễn*** Nhận được 222 Kim Cương 15:22:45 20/05
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 17:36:34 18/05
32222500*** Nhận được 15 Kim Cương 08:06:15 18/05
Nguyễn*** Nhận được 12999 Kim Cương 08:06:09 18/05
Đỗ Hu*** Nhận được 12999 Kim Cương 18:38:39 14/05
Hoa Ly*** Nhận được 111 Kim Cương 21:28:13 10/05
mondo081*** Nhận được 333 Kim Cương 18:12:16 03/05
Khánh N*** Nhận được 12999 Kim Cương 18:12:10 03/05
mondo081*** Nhận được 3333 Kim Cương 18:11:57 03/05
mondo081*** Nhận được 14999 Kim Cương 18:10:21 03/05
Lương *** Nhận được 222 Kim Cương 18:10:06 03/05
mondo081*** Nhận được 120 Kim Cương 17:49:54 03/05
mondo081*** Nhận được 555 Kim Cương 17:49:50 03/05
mondo081*** Nhận được 7777 Kim Cương 17:48:53 03/05
mondo081*** Nhận được 120 Kim Cương 17:48:52 03/05
mondo081*** Nhận được 7777 Kim Cương 17:48:11 03/05
Trẻ Tr*** Nhận được 222 Kim Cương 17:48:00 03/05
mondo081*** Nhận được 120 Kim Cương 17:47:50 03/05
mondo081*** Nhận được 110 Kim Cương 17:47:47 03/05
mondo081*** Nhận được 7777 Kim Cương 17:47:45 03/05
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 17:47:37 03/05
Thanh Ph*** Nhận được 12999 Kim Cương 17:47:35 03/05
mondo081*** Nhận được 120 Kim Cương 16:41:14 03/05
mondo081*** Nhận được 110 Kim Cương 16:41:12 03/05
mondo081*** Nhận được 120 Kim Cương 16:41:09 03/05
mondo081*** Nhận được 110 Kim Cương 16:41:06 03/05
Cao Trun*** Nhận được 14999 Kim Cương 16:41:05 03/05