ĐOÀN TÀU HAWAII 25.000VNĐ

Chú ý : 25k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
Trương*** Nhận được 111 Kim Cương 20:37:52 16/06
Đỗ Hu*** Nhận được 12999 Kim Cương 16:20:30 04/06
Đỗ Hu*** Nhận được 333 Kim Cương 15:04:16 30/05
Trẻ Tr*** Nhận được 111 Kim Cương 15:04:05 30/05
Hoa Ly*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:34:34 20/05
Đỗ Hu*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:34:26 20/05
Nguyễn*** Nhận được 111 Kim Cương 11:21:24 18/05
Lương *** Nhận được 12999 Kim Cương 11:04:35 18/05
Lâm Pho*** Nhận được 333 Kim Cương 19:50:04 11/05
Hương *** Nhận được 111 Kim Cương 19:50:04 11/05
Lâm Pho*** Nhận được 12999 Kim Cương 19:50:01 11/05
Nak Best*** Nhận được 12999 Kim Cương 19:49:59 11/05
Hoa Ly*** Nhận được 4444 Kim Cương 16:55:41 09/05
Trẻ Tr*** Nhận được 12999 Kim Cương 16:55:37 09/05
Nguyễn*** Nhận được 12999 Kim Cương 09:16:21 08/05
Hương *** Nhận được 333 Kim Cương 09:16:19 08/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:19:02 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:19:00 04/05
Cao Trun*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:18:52 04/05
Luân Ng*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:18:51 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:16:31 04/05
Cao Trun*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:16:17 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:16:13 04/05
Cao Trun*** Nhận được 111 Kim Cương 14:16:01 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:14:10 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:14:04 04/05
Nguyễn*** Nhận được 111 Kim Cương 14:14:02 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:13:55 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:13:51 04/05
Trẻ Tr*** Nhận được 12999 Kim Cương 14:13:51 04/05
Khánh N*** Nhận được 222 Kim Cương 14:13:49 04/05
Đỗ Hu*** Nhận được 111 Kim Cương 14:13:39 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 14:12:55 04/05
Cao Trun*** Nhận được 4444 Kim Cương 14:12:50 04/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:57:30 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:57:25 03/05
Lâm Pho*** Nhận được 333 Kim Cương 16:57:25 03/05
Trương*** Nhận được 4444 Kim Cương 16:57:18 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:49:40 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:49:26 03/05
Nak Best*** Nhận được 222 Kim Cương 16:49:11 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:54 03/05
Khon Nhu*** Nhận được 21999 Kim Cương 16:48:40 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:35 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:26 03/05
Luân Ng*** Nhận được 222 Kim Cương 16:48:22 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:19 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:16 03/05
mondo081*** Nhận được 25 Kim Cương 16:48:14 03/05
Hương *** Nhận được 5555 Kim Cương 16:48:14 03/05