VÒNG QUAY QUE KEM ỐC QUẾ 29.000VNĐ

Chú ý : 29k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
Luân Ng*** Nhận được 222 Kim Cương 11:18:51 19/06
Trương*** Nhận được 5555 Kim Cương 09:58:49 09/06
Cao Trun*** Nhận được 333 Kim Cương 06:19:35 01/06
Lương *** Nhận được 111 Kim Cương 06:18:50 01/06
Ngọc T*** Nhận được 222 Kim Cương 11:52:20 31/05
Đỗ Hu*** Nhận được 4444 Kim Cương 12:33:33 29/05
Hương *** Nhận được 12999 Kim Cương 15:07:20 27/05
Cao Trun*** Nhận được 333 Kim Cương 18:36:52 20/05
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 18:36:36 20/05
Cao Trun*** Nhận được 12999 Kim Cương 23:16:47 19/05
Ngọc T*** Nhận được 111 Kim Cương 23:16:33 19/05
Minh Tr*** Nhận được 333 Kim Cương 17:36:24 18/05
Nguyễn*** Nhận được 333 Kim Cương 17:36:14 18/05
Khánh N*** Nhận được 12999 Kim Cương 17:34:23 18/05
Đỗ Hu*** Nhận được 12999 Kim Cương 17:34:13 18/05
Trẻ Tr*** Nhận được 333 Kim Cương 14:58:02 08/05
Khánh N*** Nhận được 111 Kim Cương 10:10:27 07/05